Regulamin sklepu anteny.wroclaw.pl

 

1. Dane przedsiębiorcy

 1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo SIKORA HURTOWNIA ELEKTRONICZNA Wiesław Sikora, ul. Tęczowa 84a, 53-603 Wrocław, NIP 898-002-24-27, REGON 930013497, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 34245.

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 5. Właściciel Wiesław Sikora zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem http://www.anteny.wroclaw.pl/polityka-prywatnosci.html .

 

2. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
 • dostęp do sieci Internet
 • adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.


3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.


4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://www.anteny.wroclaw.pl/polityka-prywatnosci.html  stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

3. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.


2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.


3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.


4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.


6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość o założeniu nowego konta.


7. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

4. Realizacja zamówień

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, usuwania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.


3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


4. Zamówienia można składać przez:

 • Sklep internetowy: anteny.wroclaw.pl
 • Pocztę e-mail: sklep@anteny.wroclaw.pl
 • Telefonicznie: (0-71) 342 70 62; 723-422-554

5. Zamówienia w sklepie internetowym oraz poprzez pocztę elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty i niedziele oraz w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego. Zamówienia dokonywane telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00-17.00


6. Poprzez Sklep, Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • wybór formy dostawy i płatności
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
 • zatwierdzenie zamówienia
 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

7. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.


8. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
 • sposób płatności
 • sposób dostawy
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 • informację o prawie do rękojmi


9. Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które dostarczane są wraz z zamówionymi towarami. Faktura VAT wystawiana jest firmom, które podczas rejestracji podały numer NIP, natomiast paragon wysyłany jest do osób fizycznych.


10. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu. Wówczas czas realizacji wynosi 1-2 dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć maksymalnie do 2 tygodni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W momencie zaistnienia takiej sytuacji firma SIKORA HURTOWNIA ELEKTRONICZNA skontaktuje się z Klientem telefonicznie.

5. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

 • gotówka – przy odbiorze towaru w siedzibie firmy

 • pobranie - płatności dokonujemy w momencie otrzymania przesyłki

 • przedpłata na konto - przelewu należy dokonać w jak najkrótszym czasie po dokonaniu zakupu w naszym sklepie. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.

 • W momencie nie wpłynięcia należności na nasze konto do 10 dni od dnia dokonania zakupu, zamówienie zostanie anulowane. Przelewu należy dokonać na jedno z poniższych kont:

 • 74 1090 1522 0000 0000 5201 9730 – BZ WBK

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone
w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

6. Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana oraz potwierdzana jest w przesłanej nie zwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 5. Aktualne koszty przesyłek udostępnione są pod adresem http://www.anteny.wroclaw.pl/dostawa.html i stanowią integralna część niniejszego regulaminu.

7. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

 • Odbiór osobisty

 • Kurier

2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.


3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.


4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.


5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania  uprawnienia do odstąpienia od umowy.


6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

8. Problemy z zamówieniem

 1. Firma SIKORA HURTOWNIA ELEKTRONICZNA ma prawo skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, uzgodnienia szczegółów realizacji lub wyjaśnienia zaistniałych problemów.

 2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub ograniczenia sposobu płatności.

 3. Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić zmiany w danych do momentu wysyłki towaru. W tym celu należy wysłać e-mail na adres sklep@anteny.wroclaw.pl z podaniem numeru zamówienia, którego zmiana dotyczy, bądź też skontaktować się telefonicznie pod numerem (0-71) 342 70 62.

 4. Klient nie może zmienić zamówienia, które zostało już wysłane.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie  w jakiejkolwiek formie lub też odsyłając towar wraz z oświadczeniem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:

SIKORA HURTOWIA ELEKTRONICZNA

Wiesław Sikora

ul. Tęczowa 84a

53-603 Wrocław

tel. (0-71) 342 70 62

sklep@anteny.wroclaw.pl

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż  terminie 14 dni.

 2. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

 3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu w zakładce "Reklamacje i zwroty".

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

10. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana w formie:

 • wysyłania wiadomości email na adres sklep@anteny.wroclaw.pl

 • listownie na adres SIKORA HURTOWNIA ELEKTRONICZNA, ul Tęczowa 84a, 53-603 Wrocław

 • dzwoniąc pod nr tel. (0-71) 342 70 62

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.


4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.


5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.


6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.


7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail / adres korespondencji / numer telefonu.

11. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.anteny.wroclaw.pl/regulamin-sklepu.html

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.